AKTUÁLNE INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA POMOCI UTEČENCOM Z UKRAJINY
27. 2. 2022

TOTO

 

Informácie v ukrajinskom jazyku pre Ukrajincov ubytovaných v Senci nájdete vo formáte Word a PDF TU: https://www.senec.sk/sk/aktualita/iinformacie-v-ukrajinskom-jazyku-pre-ukrajincov-ubytovanych-v-senci

Usmernenie pre utečencov z Ukrajiny

Prvý kontakt:

Slovenský Červený kríž územný spolok Bratislava – okolie

Pribinova 15, Senec

Otvorený:  pondelok a streda 8:00 - 14:30, piatok 8:00 - 12:00

Telefón: 0903 558 907

e-mail: bratislava-okolie@redcross.sk

 

Školský úrad v Senci

Lichnerova 61, Senec

telefón: 02/20205515 , 02/20205509 , 02/20205507

e-mail: skolysenec@senec.sk

Forma pomoci:

- všetky potrebné informácie s umiestnením detí do materských a základných škôl

Komunitné centrum TENENET o.z.

Lichnerova 41, Senec

Telefón: 02/20200033, 0948/166 588

e-mail: Simona.Turcaniova@tenenet.sk

Forma pomoci:

- sociálna diagnostika - zisťovanie potrieb

- sociálne odborné poradenstvo 

- pomoc pri ochrane práv a právom chránených záujmov (pomoc a podpora pri vybavovaní dokladov a dávok hmotnej núdze, finančných príspevkov, základná právna ochrana

- koordinácia ďalšej pomoci a distribúcia klienta za službou - ubytovanie, strava, materiálna a potravinová pomoc, zdravotnícka starostlivosť, školská dochádzka, zamestnávanie, psychologická pomoc, voľnočasové aktivity

- dobrovoľníkov - teda koordinácia dobrovoľníkov pri práci s migrantami (učitelia na doučovanie, študenti stredných škôl pri práci s deťmi, zdravotne postihnutými atď.) 

Útvar sociálnych služieb mesta Senec

Pribinova 15, Senec

Telefón:     02/2020 5122

e-mail: locziovag@senec.sk

Forma pomoci:

- Poskytnutie základného poradenstva,

- pomoc pri vybavovaní dávky v hmotnej núdzi na ÚPSVARe (máme tlačivá 2 jazyčné),

- zabezpečenie potravín, hygienických potrieb, šatstva

- zabezpečenie inej materiálnej pomoci,

- koordinácia dobrovoľníkov, ktorí sa prihlásia prostredníctvom dotazníka uvedeného na webovom sídle mesta,

- delegovanie klientov na školský úrad,

- spolupráca s organizáciami pôsobiacimi v meste – komunitné centrum, charita, červený kríž

DÔLEŽITÉ KONTAKTY

- Kontaktný formulár mesta Senec - https://forms.gle/e3DMjBhz1CWv2Ufr5

- Informácie pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny - www.ukraineslovakia.sk

- Ubytovanie pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny - www.pomocpreukrajinu.sk

- ZMOS – POMOCNÁ RUKA UKRAJINE - on-line služba „Pomocná ruka“: https://www.zmos.sk/zmos-zriadil-on-line-sluzbu-pomocna-ruka--oznam/mid/405616/.html#m_405616

- Číslo transparentného účtu s názvom ZMOS_POMOC_UKRAJINE: SK25 0900 0000 0051 8801 0894

 

V časti PRÍLOHY nájdete:

- U S M E R N E N I E pre cudzincov (z vojnovej oblasti), ktorí hľadajú pre dieťa základnú alebo materskú školu na území mesta SENEC 

- Informácie pre utečencov z Ukrajiny o rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti

- Poskytovanie zdravotnej starostlivosti cudzincom žiadajúcim o poskytnutie dočasného útočiska

- Manuál pre štátneho občana Ukrajiny a jeho rodinných príbuzných ohľadom možnosti poskytnutia dočasného útočiska v SR

- Kontakty na oddelenia cudzineckej polície v SR

- Leták v ukrajinskom jazyku o inštitúte dočasného útočiska v SR

Dostupné informačné toky na úrovni SR a popis ich určenia – utečenci Ukrajina

Prezídium PZ SR:

uosppz@minv.sk – Zasielanie ponúk pomoci (ubytovanie, doprava, materiál). Napísať email čo sa ponúka, koľko, kde... + kontakt. Budete vyzvaný, ak bude materiál alebo činnosti potrebné.

Sekcia krízového riadenia MV SR

pomocpreukrajinu@minv.sk  - Zasielanie ponúk pomoci (ubytovanie, doprava, materiál). Napísať email čo sa ponúka, koľko, kde... + kontakt. Budem vyzvaný ak bude materiál alebo činnosti potrebné.

pomocpreukrajinu.sk – webová stránka  - ponúkam ubytovanie / potrebujem ubytovanie

ua.gov.sk – stránka je v ukrajinskom jazyku určená pre utečencov

Ministerstvo zdravotníctva SR:

dobrovolnici.ukrajina@health.sk – pre zdravotníkov - dobrovoľníkov, ktorí majú záujem zapojiť sa do práce v HOT-SPOToch

ukrajina@health.gov.sk – pre poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti, ktorí majú otázky ohľadom poskytovania zdravotníckej starostlivosti vojnovým utečencom.

ZMOS:

https://www.zmos.sk/system-pomoci-v-suvislosti-s-vojenskym-konfliktom-na-ukrajine--oznam/mid/405616/.html?fbclid=IwAR1Rv9JWpVcukD9JoHcnw5ox2jPqWpAxOH8x8a-fGhEZ9kqsfaCxCEdTJHY#m_405616

MV SR:

MV SR zriadilo telefonické infolinky pre osoby hovoriace ukrajinským jazykom. Dostupné sú aj pre volajúcich z Ukrajiny (viď ďalšia strana):

TELEFÓNNE ČÍSLA NA VYŽIADANIE UBYTOVANIA:

Prioritne volať na:

Telefónne číslo: +421 915 795 389 – kontaktné číslo, informácie 7/24, ubytovanie poskytnú v rámci celej SR.

Telefónne číslo: +421 2 4859 3312 – kontaktné číslo, informácie 7/24 (v prípade žiadosti o ubytovanie presmerujú hovor na stály KŠ Sobrance, kde ubytovanie poskytnú v rámci celej SR).

Telefónne číslo: +421 51 38 16 111 – kontaktné číslo, informácie 7/24, ukrajinský a anglický jazyk, (v prípade žiadosti o ubytovanie presmerujú hovor na stály KŠ Sobrance, kde ubytovanie poskytnú v rámci celej SR).

Po prípade kontaktovať odbor krízového riadenia Okresného úradu Senec:

+421 903 261 695 vedúci odboru, +421 903 723 207 pracovník odboru

Elektronická komunikácia: okr.sc@minv.sk

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ:

V súvislosti s vojnou na Ukrajine zasadal Krízový štáb Ministerstva zdravotníctva SR. V rámci príprav na zvýšený nápor na našej východnej hranici realizuje rezort zdravotníctva kroky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre prichádzajúcich vojnových utečencov.

Zdravotná starostlivosť bude pre vojnových utečencov poskytovaná na základe ich statusu:

            V prípade, že Slovensko bude pre nich len tranzitujúcou krajinou, všetku poskytnutú zdravotnú starostlivosť si budú musieť hradiť v plnom rozsahu. Na tieto osoby sa totiž vzťahujú rovnaké podmienky ako na osoby prichádzajúce z tretích krajín. V súčasnosti však rezort zdravotníctva hľadá spôsoby, ako im v prípade zhoršenia zdravotného stavu počas tranzitu cez Slovenskú republiku poskytnúť potrebnú starostlivosť.

Ak na Slovensku požiadajú o azyl, vznikne im nárok na neodkladnú zdravotnú starostlivosť, v odôvodnených prípadoch aj na plnú zdravotnú starostlivosť. Po udelení azylu alebo doplnkovej ochrany im vznikne nárok na plný rozsah zdravotnej starostlivosti

V prípade získania statusu dočasného útočiska, ktorého získanie je administratívne jednoduchšie, bude mať nárok na neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

ŽIADOSŤ O PRIDELENIE STATUSU DOČASNÉHO ÚTOČISKA

Osoby, ktoré sa už nachádzajú vo vnútrozemí SR a dodatočne sa rozhodnú požiadať o status dočasného útočiska majú tak vykonať na miestne príslušnom oddelení cudzineckej polície.

Kontakt Bratislava:

Oddelenie cudzineckej polície PZ Bratislava

Regrútska 4, Bratislava 831 07

GPS: N 48.2098064 E 17.190732000000025

Telefón +421-9610-36999

Fax +421-9610-36959

Pre osoby prichádzajúce z územia Ukrajiny Ministerstvo vnútra SR operatívne zriadilo priamo na hraničných priechodoch prvé hotspoty v gescii cudzineckej polície a migračného úradu. K dispozícii budú 24 hodín 7 dní v týždni, ich účelom je urýchlenie administratívneho procesu, ktorý musí absolvovať každá osoba prichádzajúca z územia Ukrajiny.

ZOZNAM bezpečných organizácií pre pomoc UKRAJINE:

-Človek v ohrození  - https://clovekvohrozeni.sk/pomoc-ukrajina/

- Nadácia Integra - https://integra.sk/prispiet/

- Sme spolu - UkraineSlovakiaSOS  - https://smespolu-ukraineslovakia.darujme.sk/sos/

- Úsmev ako dar - https://usmev.darujme.sk/susedska-pomoc-ukrajine/

- Slovenská katolícka charita - https://charita.darujme.sk/ukrajina/

- Depaul Slovensko - https://depaulslovensko.darujme.sk/pomoc-ukrajine/

- Magna - https://donate.magna.org/sk/ukrajina/

- Ukrajinský červený kríž - https://redcross.org.ua/en/

- UNICEF - https://www.unicef.sk/ukrajina/

- Spojená výzva mimovládnych organizácií - https://www.donio.sk/kto-pomoze-ukrajine

www.ktopomozeukrajine.sk

Všetky tieto organizácie pôsobia alebo úzko spolupracujú s partnermi priamo v miestach konfliktov

- Banner pre občanov Ukrajiny. Po kliknutí na banner sú vyfiltrované ponuky, ktoré vyžadujú znalosť ukrajinského jazyka. https://www.istp.sk/

- Informačný leták  o inštitúte dočasného útočiska. Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/informacny-letak-o-poskytovani-docasneho-utociska-v-sr-oznam/mid/405616/.html#m_405616

- Informácie k problematike obchodovania s ľuďmi na slovensko-ukrajinských hraniciach. Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/prevencia-obchodovania-s-ludmi-na-slovensko-ukrajinskych-hraniciach-oznam/mid/405616/.html#m_405616

- Informácie pre odídencov z Ukrajiny: https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/informacie-odidencov-z-ukrajiny/informacie-odidencov-z-ukrajiny.html

- Usmernenie pre poskytovateľov sociálnych služieb v oblasti poskytovania sociálnych služieb osobám prichádzajúcim z Ukrajiny (k 3. marcu 2022). Viac si prečítajte TU: https://www.employment.gov.sk/files/sk/uvodna-stranka/informacie-odidencov-z-ukrajiny/poskytovanie-sos_ubytovania-ukrajincom_usmernenie_030322.pdf

_____________________________________________________________________________

Primátor Dušan Badinský v pondelok 28. februára 2022 sa stretol s prednostkou Okresného úradu Senec Mgr. Katarínou Sowiňskou a predsedníčkou Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža v Senci Annou Legindiovou. Dohodli sa na koordinácii humanitárnej pomoci smerovanej utečencom prichádzajúcich z vojnou postihnutej Ukrajiny.  

V zariadení Útvaru sociálnych služieb Mesto Senec na Pribinovej ulici sa začne zber prikrývok, vankúšov a spacích vakov.

Mesto Senec hľadá dobrovoľníkov na:

- triedenie vyzbieranej humanitárnej pomoci,

- tvorbu evidencia utečencov,

- dobrovoľnícku službu za stravu a ubytovanie na hraničných priechodoch s Ukrajinou a prihraničných mestách a obciach. U týchto dobrovoľníkov sa vyžaduje fyzická zdatnosť a psychická odolnosť.

Kontaktný formulár mesta Senec - https://forms.gle/e3DMjBhz1CWv2Ufr5

Kontaktnou osobou Mesta Senec je: Alena Greksa 0910 999 406

Vaše otázky zodpovieme alebo prípadné ponuky prijmeme na mailovej adrese: pomocukrajine@senec.sk .

Koordinátorom pomoci je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Ponuky na ubytovanie pre utečencov z Ukrajiny smerujte na príslušný odbor Migračného úrad u Ministerstva vnútra SR.

O ďalších formách pomoci zo strany mesta budeme postupne informovať. Prosíme, prejavte solidaritu s obyvateľmi v núdzi a pomôžte. Ďakujeme

Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti Systém pomoci v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. Partnerom Združenia miest a obcí Slovenska v tejto aktivite sú: Konferencia biskupov Slovenska, Slovenská katolícka charita a Veľvyslanectvo Ukrajiny v Slovenskej republike.

Súčasťou tohto materiálu, sú aj konkrétne prílohy a to:

- Súpis akútna potreba,

- Súpis zdravotníckeho vybavenia,

- Súpis zdravotníckeho vybavenia pomôcok,

- Súpis zdravotníckeho spotrebného materiálu.

Prílohy sú k dispozícii TU: https://www.zmos.sk/system-pomoci-v-suvislosti-s-vojenskym-konfliktom-na-ukrajine--oznam/mid/405616/.html?fbclid=IwAR1Rv9JWpVcukD9JoHcnw5ox2jPqWpAxOH8x8a-fGhEZ9kqsfaCxCEdTJHY#m_405616

Zároveň Vás chceme informovať, že 1. marca 2022 bol zriadený transparentný účet na finančnú pomoc tým samosprávam, ktoré sú priamo zainteresované do práce s migrantami a tiež postupne budeme aktualizovať a rozširovať spracovaný Systém pomoci v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine.

FINANČNÉ PRÍSPEVKY môžete posielať na transparentný účet, s názvom ZMOS_POMOC_UKRAJINE: SK25 0900 0000 0051 8801 0894

Ďalšie informácie k transparentnému účtu nájdete TU: https://www.zmos.sk/zmos-zriadil-transparentny-ucet-a-prichadza-s-dalsimi-aktivitami--oznam/mid/405616/.html#m_405616

O všetkom budeme samozrejme operatívne informovať.

Zároveň mi dovoľte dať do pozornosti SMS správu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: „Vzhľadom na intenzívnu iniciatívu ohľadom humanitárnej pomoci pre utečencov a Ukrajinu je nevyhnutné aby všetky tieto aktivity boli koordinované. V opačnom prípade budú kontraproduktívne.

Ministerstvo vnútra SR koordinuje odvoz humanitárnej pomoci na Ukrajinu. Ak Vaša obec/obyvatelia? má záujem pomôcť prosím počkajte sa usmernenia zo ZMOSU, do niekoľkých hodín príde usmernenie vzájomnej komunikácie koordinácie pomoci od samospráv. V prípade jednotlivcov, podnikateľských subjektov nahlasujte všetku pomoc na nasledujúcu adresu: Uosppz@minv.sk .

Veríme, že spoločne zvládneme aj túto vážnu situáciu a to minimálne tak úspešne, ako sme spolupracovali počas celoplošného testovania, kde sa koordinácia, výmena poznatkov a spoločné usmernenia osvedčili.“

S úctou a vďakou

PhDr. Michal KALIŇÁK, PhD.

ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS?

Združenie miest a obcí Slovenska

 

Galéria obrázkov k článku

Súbory / prílohy