Pozvánka na zasadnutie MsZ v Senci, ktoré sa uskutoční dňa 27.10.2021 /streda/ o 09.00 h v kinosále Mestského kultúrneho strediska v Senci
20. 10. 2021

IMG_0087

 

P O Z V Á N K A

                Primátor mesta Ing. Dušan Badinský Vás v zmysle zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení pozýva na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci, ktoré sa uskutoční dňa

27. 10. 2021 /streda/ o 09.00 h

v Mestskom kultúrnom stredisku

 

Link na mestský oznam s programom zasadnutia a materiálom na stiahnutie.

 

UPOZORNENIE: online prenos na www.zastupitelstvo.sk bude z dôvodu uzavretej diaľnice D1 oneskorené.

Galéria obrázkov k článku