12. ročník čistenia vôd Slnečných jazier

Pozvánka

 

Na 12.ročník čistenia vôd Slnečných jazier v Senci

Dátum konania:  26.06.2021- sobota 

Organizátor:   potápačský klub Piccard Senec, Rybárska 1.

Program a organizačné zabezpečenie:

08:00- 08:30 -registrácia účastníkov v priestoroch klubu Piccard Sene c         

08:30- 09:00 -organizačné pokyny a odchod na miesto čistenia

09:00- 09:15 -príprava na ponor a postupný nástup na čistenie jednotlivých úsekov                     

09:15- 11:00 -vlastné čistenie vody, váženie a evidencia množstva odpadu

11:00  12:00 -vyhodnotenie akcie v priesto

Počas akcie je potrebné dodržiavanie všetkých  hygienických opatrení voči epidemiologickej situácii.

 

Dalibor Martišovič, predseda Piccard Senec,  piccard@piccard.sk


 

26. 6. 2021 8:00

Galéria obrázkov