13.ročník čistenia vôd Slnečných jazier

 

Pozvánka na 13.ročník čistenia vôd Slnečných jazier v Senci
 
Dátum konania: 25.06.2022 - sobota
 
Organizátor: potápačský klub Piccard Senec, Rybárska 1.
 
Program a organizačné zabezpečenie:
 
08:00 - 08:30 - registrácia účastníkov v priestoroch klubu Piccard Senec
08:30 - 09:00 - organizačné pokyny a odchod na miesto čistenia
09:00 - 09:15 - príprava na ponor a postupný nástup na čistenie
jednotlivých úsekov
09:15 - 11:00 - vlastné čistenie vody, váženie a evidencia množstva
odpadu
11:00 -12:00 - vyhodnotenie akcie v priestoroch klubu Piccard Senec,
občerstvenie pre účastníkov zabezpečené

 

 

25. 6. 2022 8:00

Galéria obrázkov