Koncert Stella a SborKlan

 
STELLA SENEC
Komorný spevácky zbor Stella vznikol v roku 2013. Záštitu nad zborom si zobral riaditeľ základnej umeleckej školy v Senci. Členmi zboru sú bývalí, súčasní žiaci ZUŠ a tiež speváci zo Senca a blízkeho okolia, ktorí majú chuť spievať v zborovom kolektíve. Dirigentom a hlasovým pedagógom zboru je Mgr. art. Tomáš Šelc.
Zbor Stella za svoju existenciu nahral dva CD nosiče, prvý CD nosič bol vydaný k 50. výročiu základnej umeleckej školy v Senci, kde boli nahrané skladby renesancie a baroka. Na druhom CD nosiči zbor nahral Českú omšu vianočnú od Jakuba Jána Rybu. Zbor sa napriek svojej krátkej existencii predstavil na koncertoch a sprevádzaním bohoslužieb v Stupave, Veľkom Bieli, Bratislave, Senci, Blatnom a v Prahe.
Zbor Stella sa zúčastnil na medzinárodnom zborovom festivale Bratislava Cantant, kde sa vo svojej kategórii umiestnil v striebornom pásme. Na medzinárodnej zborovej súťaži ,,Viva il Canto" sa umiestnil taktiež v striebornom pásme.
Od roku 2019 sa zbor Stella pravidelne zúčastňuje vianočného koncertu základnej školy Vadima Petrova v Prahe. Repertoár zboru zahŕňa cirkevné, svetské a ľudové piesne.
 
SBORKLAN KLÁNOVICE
SborKlan je zmiešaný spevácky zbor z Prahy Klánovíc. Za všetkým hľadaj ženu a tak tomu bolo i v tomto prípade. Kamarátky Daniela Emanovská (vedie amatérske zbory viac ako 30 rokov, inšpiráciu čerpala od prof. Lumíra Pivovarského, ktorý viedol zmiešaný zbor v Ostrave), Eva Rozumová Nádeníčková (klavíristka, speváčka a organizátorka zborov) a Alena Nejedlá (speváčka) sa pohrávali s myšlienkou založiť spevácky zbor pre dospelých. Takýto súbor v Klánoviciach v tom čase nebol a chýbal.
Daniela sa zhostila role zbormajsterky, Eva zasadla za klávesy a Alena okrem pomyselného mikrofónu pritiahla do zboru ďalších spevu chtivých nadšencov z Klánovíc a okolia a zboru. Činnosť odštartovali na jar roku 2016.
Zbor ma široký záber, spieva skladby od renesancie po súčasnosť. Spolupráca prebieha i so súčasnými autormi (napríklad Český advent v úprave Zdeny M. Košnarovej). K najobľúbenejším patrí Modlitba pre Martu v úprave českej saxofónovej legendy Rudolfa Březinu. Pravidelne vystupuje na Vianoce, Veľkú noc a na každoročnej akcii “Noc kostolov”.
Absolvoval ďalšie zaujímavé vystúpenia napríklad so zborom Coro ’Oro, koncert v
Neveklove, účasť na festival e zborov v Čakoviciach, varhanícky koncert v Postoloprtoch, natočenie CD v ostravskom rozhlase, koncert s francúzskym zborom v Prahe, krst CD v Malostranskej besede a Malostranskej besede a iné. Tento rok ho čakajú spoločné vystúpenia so zbormi zo Senca, Stupavy a Tábora.
V súčasnej dobe má SborKlan 33 členov, je čisto amatérsky.

 

6. 4. 2024 18:30

Galéria obrázkov