Planetárium - Premietanie filmu: Fantóm vesmíru (CZ dab.)

Film

 

02. november 2018. začiatok predstavenia 17:00
Simulácia: orientácia na oblohe
Premietanie filmu: Fantóm vesmíru  (CZ dab.)

02. november 2018. začiatok predstavenia 19:00
Simulácia: orientácia na oblohe
Premietanie filmu: Fantóm vesmíru  (CZ dab.)

2. 11. 2018 17:00

Súbory / prílohy