Planetárium - Premietanie filmu: Späť na Mesiac – navždy (CZ dab.)

Film

 

30. október 2018. začiatok predstavenia 19:00
Simulácia: orientácia na oblohe
Premietanie filmu: Späť na Mesiac – navždy (CZ dab.)

30. 10. 2018 19:00

Súbory / prílohy