POZVÁNKA na stretnutie športových klubov, združení, športovcov-reprezentantov

POZVÁNKA na stretnutie športových klubov, združení, športovcov-reprezentantov

 Milí zástupcovia klubov a občianskych združení, Komisia športu pri Mestskom zastupiteľstve v Senci Vás pozýva na stretnutie predstaviteľov seneckých športových klubov, registrovaných združení a reprezentantov mesta Senec, ktoré sa bude konať:

 27. novembra 2017 (pondelok) o 17,00 v obradnej sieni Mestského úradu Senec.

PROGRAM:

1) privítanie

2) informácie o činnosti referátu športu a dotácii mesta

3) predstavenie klubov a informácie, aktuality, dianie, akcie, zapojenosť klubov do činnosti mesta

4) návrhy na vyhlasovanie športovca roka - kritéria a zdôvodnenie

5) dotácie z rozpočtu mesta – VZN č. 1/2012 v znení dodatkov 1 až 3, žiadosti, zúčtovanie dotácii

6) diskusia - návrhy na zlepšenie komunikácie, zvýšenie kvality športových aktivít v meste

7) občerstvenie

8) ukončenie

Pozvánka platí pre jedného zástupcu klubu (predseda, podpredseda, resp. poverená osoba). Prosím o potvrdenie účasti a zaslanie priložených materiálov a do 23.11.2017 mailom na juraj.gubani@gmail.com alebo rebrosovag@senec.sk

 V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte nás kontaktovať.

Ďakujeme                                                                                                                                              

                                                                                    Ing. Juraj Gubáni

                                                                                Predseda komisie športu

27. 11. 2017 17:00

Galéria obrázkov