X. ročník Senecký beh okolo Slnečných jazier ZRUŠENÝ

Na základe opatrení vydaných hlavným hygienikom SR a ÚVZ SR platných od 1. septembra 2020, ako aj nových opatrení RÚVZ platných pre okres Senec od 6. septembra do 30. septembra 2020, ktorými sa zakazuje organizácia hromadných podujatí v exteriéri nad 500 osôb,
Komisia športu pri MsZ v Senci rozhodla o zrušení X. ročníka Seneckého behu, ktorý sa mal konať 26. septembra 2020!
 
 

 

26. 9. 2020 10:00

Galéria obrázkov