Návrh VZN o hazardných hrách - pripomienky

 

Do návrhu boli zapracované pripomienky p. Pullmana.

/userfiles/file/dokumenty/n%C3%A1vrh%20VZN%20o%20hazardn%C3%BDch%20hr%C3%A1ch%20II.docx

JUDr. Igor Zelník

referát VO a legislatívy

6. 9. 2021 10:44