VZN č. 12/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady

Číslo VZN: 12/2022

Dátum zverejnenia: 29. 12. 2022 7:45

 

Stav: platné

Platnosť: od 1. 1. 2023

 
 

Súbor: vzn_12_22.pdf Stiahnuť súbor