Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. /2021, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 /2021, ktorým sa určujú výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec

Popis: Pripomienkovanie

Dátum zverejnenia: 22. 11. 2021 23:37

 

Stav: návrh

 
 

Súbor: navrh_vzn_o_uhradach_2021_montostoj_pripomienky1.pdf Stiahnuť súbor