VZN č. 4/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2018, ktorým sa určujú školské obvody pre základné školy Mesta Senec a spoločné školské obvody pre obce, s ktorými má Mesto Senec uzatvorenú dohodu

Číslo VZN: 4/2018

Dátum zverejnenia: 7. 12. 2018 13:38

 

Stav: platné

 
 

Súbor: vzn_c_4_2018_ktorym_sa_meni_a_doplna_vzn_c_2_2018_skolske_obvody.pdf Stiahnuť súbor