Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 5/2023

Číslo VZN: 5/2023

Popis: Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 5/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 3/2020 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady, spôsobe platenia úhrady za sociálne služby a finančná podpora neverejného poskytovateľa sociálnej služby poskytujúceho sociálnu službu vo verejnom záujme poskytované Mestom Senec v znení Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 6/2022

Dátum zverejnenia: 12. 5. 2023 8:10

 

Stav: platné

Platnosť: od 1. 6. 2023

 
 

Súbor: vzn_52023_na_zverejnenie_.pdf Stiahnuť súbor