Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. 9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Senec

Číslo VZN: 9/2019

Dátum zverejnenia: 19. 12. 2019 18:24

 

Stav: platné

Platnosť: od 19. 12. 2019

 
 

Súbor: vzn_9_20191.pdf Stiahnuť súbor