Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023, o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2023.

Číslo VZN: č. 4/2023

Dátum zverejnenia: 30. 1. 2024 12:54

 

Stav: platné

Platnosť: od 5. 5. 2023

 
 

Súbor: vzn_financne_prostridky_april_2023_ucinnost_od_05_05_20231.pdf Stiahnuť súbor