VZN č.8/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Číslo VZN: č.8/2018

Dátum zverejnenia: 7. 12. 2018 8:13

 

Stav: platné

Platnosť: od 1. 1. 2019

 
 

Súbor: vzn_8_2018_o_miestnych_daniach_a_poplatku_za_ko1.pdf Stiahnuť súbor