Archív podujatí: novembra 2016


Malokarpatská vínna cesta Jungpereg 1632

Miesto konania: Farské nám. Senec
Začiatok: 25. 11. 2016
Koniec: 26. 11. 2016

Ľadové kráľovstvo

Začiatok: 20. 11. 2016

Nízkotučný život

Začiatok: 19. 11. 2016 19:00

Strašiak Tomáš

Miesto konania: Námestie 1. mája 2 Senec
Začiatok: 19. 11. 2016 16:00

Klauniáda

Miesto konania: Námestie 1. mája 2 Senec
Začiatok: 6. 11. 2016 15:30