Archív podujatí: novembra 2016


Malokarpatská vínna cesta Jungpereg 1632

Miesto konania: Farské nám. Senec
Začiatok: 25.11.2016
Koniec: 26.11.2016

Ľadové kráľovstvo

Začiatok: 20.11.2016

Nízkotučný život

Začiatok: 19.11.2016 19:00

Strašiak Tomáš

Miesto konania: Námestie 1. mája 2 Senec
Začiatok: 19.11.2016 16:00

Klauniáda

Miesto konania: Námestie 1. mája 2 Senec
Začiatok: 6.11.2016 15:30