Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci

UstanovujÚce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci

6. DECEMBRA 2018 (ŠTVRTOK) O 9.00 H. V HOTELI SENEC V SÁLE LAGOON – SLNEČNÉ JAZERÁ-SEVER 

https://www.senec.sk/sk/aktualita/pozvanka-na-msz-dna-6-decembra-2018-stvrtok-o-900-h-v-hoteli-senec-v-sale-lagoon-slnecne-jazerasever

 

6. 12. 2018 9:00