Kontakty

Meno Odbor Telefón E-mail
Ing. Edita Poizlová Útvar ekonomiky mesta
02/20205502 edita.poizlova@senec.sk
Ing. Lenka Poliaková Útvar výstavby a ochrany životného prostredia
02/20205159 lenka.poliakova@senec.sk
Ľudmila Rášová Útvar právny a správy majetku
02/20205135 ludmila.rasova@senec.sk
Melinda Ravaszová Stredisko sociálnej starostlivosti
02/4592 3125 melinda.ravaszova@senec.sk
Ing. Gabriela Rebrošová Útvar školstva a športu
02/20205510 gabriela.rebrosova@senec.sk
Ing. Jarmila Répássyová Prednosta
02/20205104 jarmila.repassyova@senec.sk
Eva Slašťanová Útvar školstva a športu
02/20205505 eva.slastanova@senec.sk
Mgr. Peter Slováček Mestská polícia
02/20205163 peter.slovacek@senec.sk
Mgr. Peter Szabo Mestské kultúrne stredisko
02/45923403 msks@e-net.sk
Adriana Szalayová Útvar ekonomiky mesta
02/20205108 adriana.szalayova@senec.sk
Bc. Marek Šmihel Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.
02/45923324 scr@slnecnejazera.eu
Bc. Marek Šranko Informačné technológie
02/20205167 marek.sranko@senec.sk
Ing. Roman Šuplata Útvar výstavby a ochrany životného prostredia
02/20205129 roman.suplata@senec.sk
Blanka Šušlová Útvar ekonomiky mesta
02/20205110 blanka.suslova@senec.sk
Alžbeta Tengeriová Matrikár
02/20205114 alzbeta.tengeriova@senec.sk
Ing. Ivana Turňová Útvar verejnej zelene, údržby a čistenia mesta
02/20205149 ivana.turnova@senec.sk
Ing. Boris Tušer Útvar stratégie a rozvoja mesta
02/20205140 boris.tuser@senec.sk
Sylvia Urbancová Matrikár
02/20205114 sylvia.urbancova@senec.sk
Ing. Nataša Urbanová, PhD. Útvar hlavného kontrolóra
02/20205131 natasa.urbanova@senec.sk
Ing. Jarmila Valčová Útvar ekonomiky mesta
02/20205106 jarmila.valcova@senec.sk