Kontakty

Meno Odbor Telefón E-mail
Melinda Ravaszová Stredisko sociálnej starostlivosti
02/4592 3125 ravaszovam@senec.sk
Ing. Gabriela Rebrošová Útvar školstva a športu
02/20205510 rebrosovag@senec.sk
Ing. Jarmila Répássyová Prednosta
02/20205104 repassyovaj@senec.sk
Ing. Štefan Rovenský Útvar verejnej zelene, údržby a čistenia mesta
stefan.rovensky@senec.sk
Mgr. Peter Szabo Mestské kultúrne stredisko
02/45923403 msks@e-net.sk
Adriana Szalayová Útvar ekonomiky mesta
02/20205108 szalayovaa@senec.sk
Peter Škríp Útvar všeobecnej a vnútornej správy
02/20205150 skripp@senec.sk
Bc. Marek Šmihel Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.
02/45923324 scr@slnecnejazera.eu
Ing. Beáta Štureková Útvar projektového riadenia
02/20205155 sturekovab@senec.sk
Ing. Roman Šuplata Útvar výstavby a ochrany životného prostredia
02/20205129 suplatar@senec.sk
Blanka Šušlová Útvar ekonomiky mesta
02/20205110 suslovab@senec.sk
Bc. Tomáš Tahotný, LL.M Útvar právny a správy majetku
02/20205141 tahotnyt@senec.sk
Alžbeta Tengeriová Matrikár
02/20205114 tengeriovaa@senec.sk
Ing. Ivana Turňová Útvar výstavby a ochrany životného prostredia
02/20205149 turnovai@senec.sk
Ing. Boris Tušer Útvar stratégie a rozvoja mesta
02/20205140 tuserb@senec.sk
Sylvia Urbancová Matrikár
02/20205114 urbancovas@senec.sk
Ing. Nataša Urbanová Útvar hlavného kontrolóra
02/20205131 urbanovan@senec.sk
Ing. Jarmila Valčová Útvar ekonomiky mesta
02/20205106 valcovaj@senec.sk
Mgr. Matej Varga Spoločný obecný úrad
0910 599 924 vargam@senec.sk
Mgr. Ing. Csaba Vysztavel Tlačový útvar
0911836581 vysztavelc@senec.sk