Kontakty

Meno Odbor Telefón E-mail
Mgr. Monika Mihaľová Útvar školstva a športu
02/20205509 monika.mihalova@senec.sk
Eva Mikulášková Útvar ekonomiky mesta
02/20205111 eva.mikulaskova@senec.sk
Ing. Dana Mikulášová, PhD. Útvar výstavby a ochrany životného prostredia
02/20205126 dana.mikulasova@senec.sk
Ing. Katarína Mišutková Spoločný obecný úrad
02/20205156, 0910 381 708 katarina.misutkova@senec.sk
Veronika Mókošová Útvar ekonomiky mesta
02/20205109 veronika.mokosova@senec.sk
Nikola Molnárová Referent služieb mesta
02/20 205 118 molnarovan@senec.sk
Ing. Michal Mrnka Útvar všeobecnej a vnútornej správy
02/20205150, 0904 286 245 mrnkam@senec.sk
Zlatica Mrvová Útvar školstva a športu
02/20205505 zlatica.mrvova@senec.sk
Silvia Némethová Referent podateľne a evidencie obyvatelstva
02/20205117 podatelna@senec.sk
Ing. Lenka Nižnanská Útvar projektového riadenia
02/20205155 niznanskal@senec.sk
Mgr. Art. Zuzana Oros Tlačový útvar
0911836581 orosz@senec.sk
Mgr. Martina Ostatníková Tlačový útvar
02/20205133, 0903621880 martina.ostatnikova@senec.sk
Filip Ozsvald Spoločný obecný úrad
02/20205151 filip.ozsvald@senec.sk
Bc. Štefan Pap Informačné technológie
02/20205124 stefan.pap@senec.sk
JUDr. Lucia Podhorová Útvar právny a správy majetku
02/20205137 lucia.podhorova@senec.sk
Ing. Lenka Poliaková Útvar výstavby a ochrany životného prostredia
02/20205159 lenka.poliakova@senec.sk
Melinda Ravaszová Útvar sociálnych služieb mesta
02/4592 3125 melinda.ravaszova@senec.sk
Ing. Gabriela Rebrošová Útvar školstva a športu
02/20205510, 0910 990 975 gabriela.rebrosova@senec.sk
JUDr. Tímea Rencésová Referent verejného obstarávania a legislatívy
02 / 20205153 rencesovat@senec.sk
Ing. Jarmila Répássyová Prednosta
02/20205104 jarmila.repassyova@senec.sk