Verejné súťaže a obstarávania

 
 
Oznam Typ Dátum
Výzva na predloženie ponuky - rekonštrukcia Tureckého domu v Senci - 2. etapa Verejné súťaže a obstarávania 16.8.2019
Výzva na predloženie ponuky - Vybudovanie stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad a triedený odpad v meste Senec II. etapa Verejné súťaže a obstarávania 16.8.2019
Výzva na predloženie ponuky „Služby monitoringu stavu naplnenosti zberných nádob“ Verejné súťaže a obstarávania 6.8.2019
Výzva na predkladanie ponúk na zákazku „Vybudovanie stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad a triedený odpad v meste Senec-II.etapa“ Verejné súťaže a obstarávania 25.7.2019
Výzva na predloženie ponuky „Rozvoj zelenej infraštruktúry v meste Senec“ Verejné súťaže a obstarávania 12.7.2019
Výzva na predloženie ponuky - „Rekonštrukcia kancelárskych priestorov pre útvar verejnej zelene, údržby a čistoty mesta.“ Verejné súťaže a obstarávania 12.7.2019
Výzva na predloženie ponuky zabezpečenie stravovania pre dôchodcov v Meste Senec Verejné súťaže a obstarávania 6.6.2019
Výzva na predloženie CP budovy telocvične ZŠ s VJM A M Szencziho Verejné súťaže a obstarávania 6.6.2019
Výzva na predkladanie ponúk na zákazku „Vybavenie tried na ZŠ Kysucká, Senec“. Verejné súťaže a obstarávania 29.5.2019
Výzva na predkladanie ponúk na zákazku „Pozáručný zmluvný servis multifunkčných zariadení kopírovacej a kancelárskej techniky značky KONICA MINOLTA...“. Verejné súťaže a obstarávania 22.2.2019