Verejné súťaže a obstarávania

 
 
Oznam Typ Dátum
Výzva na predloženie ponuky „CYKLISTICKÁ CESTA SENEC, ÚSEK: HEČKOVA ULICA“ Verejné súťaže a obstarávania 11.6.2019
Výzva na predloženie ponuky zabezpečenie stravovania pre dôchodcov v Meste Senec Verejné súťaže a obstarávania 6.6.2019
Výzva na predloženie CP budovy telocvične ZŠ s VJM A M Szencziho Verejné súťaže a obstarávania 6.6.2019
Výzva na predkladanie ponúk na zákazku „Vybavenie tried na ZŠ Kysucká, Senec“. Verejné súťaže a obstarávania 29.5.2019
Výzva na predkladanie ponúk na zákazku „Pozáručný zmluvný servis multifunkčných zariadení kopírovacej a kancelárskej techniky značky KONICA MINOLTA...“. Verejné súťaže a obstarávania 22.2.2019
II.Výzva na predkladanie ponúk: Materiálne vybavenie odborných učební Verejné súťaže a obstarávania 30.8.2018
Materiálne vybavenie odborných učební - Výzva na predkladanie ponúk na podlimitnú zákazku Verejné súťaže a obstarávania 13.8.2018
Výzva na predkladanie cenových ponúk na zákazku s nízkou hodnotou - Turecký dom - Zámer obnovy časti národnej kultúrnej pamiatky Verejné súťaže a obstarávania 2.7.2018
II. výzva na predkladanie ponúk na zákazku s názvom – „Nadstavba a modernizácia Materskej školy Kysucká, Senec“ Verejné súťaže a obstarávania 8.6.2018
Mesto Senec vyhlasuje Výzvu na predkladanie ponúk na zákazku s názvom – „Zníženie energetickej náročnosti časti budovy ZŠ s VJM A. M. Szencziho v Senci“ Verejné súťaže a obstarávania 17.4.2018