Verejné súťaže a obstarávania

 
 
Oznam Typ Dátum
Zverejnenie výzvy parkovací dom vo vestníku UVO Verejné súťaže a obstarávania 19. 4. 2022
Oznámenie o zverejnení výzvy Verejné súťaže a obstarávania 19. 4. 2022
Výzva na zabezpečenie stravovania pre seniorov Verejné súťaže a obstarávania 10. 1. 2022
Oprava PHZ vo výzve na nasvetlenie priechodov pre chodcov Verejné súťaže a obstarávania 12. 10. 2021
Výzva na nasvetlenie rizikových priechodov pre chodcov - oprava PHZ Verejné súťaže a obstarávania 8. 10. 2021
Výzva na vypracovanie PD Zlepšenie enviro aspektov v centrálnej zóne mesta Senec Verejné súťaže a obstarávania 8. 10. 2021
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY „Dodanie elektronickej úradnej tabule“ Verejné súťaže a obstarávania 8. 10. 2021
Výzva na dodanie práce - zateplenie telocvične ZŠ Mlynská Verejné súťaže a obstarávania 5. 10. 2021
Vypracovanie architektonickej štúdie – Rekonštrukcia polikliniky, Senec Verejné súťaže a obstarávania 13. 9. 2021
Výzva na tlač mestských novín Senčan - oprava prílohy a doplnenie výzvy Verejné súťaže a obstarávania 12. 7. 2021