Kontakty

Meno Odbor Telefón E-mail
Eva Alapiová Útvar ekonomiky mesta
02/20205110 alapiovae@senec.sk
Ing. Dušan Badinský Primátor
02/20205101-2 musenec@senec.sk
Bc. Monika Baničová Útvar sociálnych služieb mesta
02/20205145 banicovam@senec.sk
Silvia Bartošová Útvar ekonomiky mesta
02/20205113 bartosovas@senec.sk
Mgr. Nora Csukaová Útvar ekonomiky mesta
02/20205112 csukaovan@senec.sk
Karol Czére Útvar výstavby a ochrany životného prostredia
02/20205127 czerek@senec.sk
Tibor Časný Útvar výstavby a ochrany životného prostredia
02/20205144 casnyt@senec.sk
Anna Čerňanská Útvar ekonomiky mesta
02/20205109 cernanskaa@senec.sk
Bc. Jarmila Ďurčová Útvar právny a správy majetku
02/20205120 durcovaj@senec.sk
Jana Ďurčová Útvar výstavby a ochrany životného prostredia
02/20205128 durcova@senec.sk
Augustín Filo Informátor
02/20205115 informator@senec.sk
Mgr. Erika Fülöp Útvar sociálnych služieb mesta
02/20205121 fulope@senec.sk
Bc. Ivica Gajdošová Útvar verejnej zelene, údržby a čistenia mesta
02/45922757 gajdosovai@senec.sk
Bronislava Gašparová Sekretariát
02/20205101 musenec@senec.sk
Mgr. Alena Greksa Riaditeľka kancelárie primátora
02/20205154, 0910 999 406 greksaa@senec.sk
Ing. Juraj Gubáni Zástupca primátora
02/20205105 juraj.gubani@senec.sk
Ing. Ján Gubáni Útvar výstavby a ochrany životného prostredia
02/20205129 gubanij@senec.sk
Viera Guldanová Referent evidencie obyvateľstva
02/20205119 guldanovav@senec.sk
Renáta Halahijová Útvar všeobecnej a vnútornej správy
02/20205130 halahijovar@senec.sk
Mgr. Ladislav Heringeš Mestská polícia
02/45922756 msp@senec.sk