Verejné súťaže a obstarávania

 
 
Oznam Typ Dátum
Výzva na dodanie zariadenia MŠ Kysucká Verejné súťaže a obstarávania 16. 7. 2020
Výzva na predloženie ponuky stavebných prác na stavbu "Zníženie energetickej náročnosti časti budovy ZŠ A.M. Szencziho, Senec" Verejné súťaže a obstarávania 5. 6. 2020
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA K ZÁKAZKE S NÁZVOM: „ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD V MESTE SENEC – INTENZIFIKÁCIA A MODERNIZÁCIA JESTVUJÚCEJ ČOV MESTA SENEC“ Verejné súťaže a obstarávania 4. 6. 2020
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY NA STAVEBNÉ PRÁCE V RÁMCI PROJEKTU "STANICA BIKE AND RIDE, ŽST SENEC" Verejné súťaže a obstarávania 4. 5. 2020
Výzva na predloženie ponuky na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, prevádzkového modelu a modelu financovania projektu "Poliklinika Senec" Verejné súťaže a obstarávania 15. 4. 2020
Výzva na predloženie ponuky na stavebné práce v rámci projektu "Zberný dvor, Senec" Verejné súťaže a obstarávania 5. 3. 2020
Výzva na predloženie ponuky „Rekonštrukcia Tureckého domu v Senci - 2. etapa“ Verejné súťaže a obstarávania 30. 10. 2019
Výzva na predloženie ponuky „Služby monitoringu stavu naplnenosti zberných nádob“ Verejné súťaže a obstarávania 25. 10. 2019
Výzva na predloženie ponuky „SENECKÉ LETO 2020“ Verejné súťaže a obstarávania 24. 9. 2019
Výzva na predloženie ponuky „Služby monitoringu stavu naplnenosti zberných nádob“ Verejné súťaže a obstarávania 6. 8. 2019