Lokálny akčný plán e-mobility pre Mesto Senec

Lokálnym akčným plánom e-mobility má Mesto Senec záujem nadviazať na stratégiu rozvoja elektromobility v Európskej únií resp. Slovenskej republike, ktorej cieľom je postupne budovať “ekosystém” s postupným znižovaním emisií z pohľadu lokálnej dopravy ako ekologickú alternatívu, ktorá prispieva k zvýšeniu kvality života v mestách vďaka eliminácií emisného zaťaženia aj akustického smogu.

 

Lokálny akčný plán e-mobility pre Mesto Senec (PDF, 4,2MB)

 

Mesto Senec odporúča primerané plnenie navrhovaných opatrení, ktorými sa napomôže rozvoju elektromobility, čím sa znížia emisie z dopravy a lokálne sa tak zníži znečistenie ovzdušia, hluku a tým sa zlepší životné prostredie. Uznesenie MsZ č. 51/2019 zo dňa 14. mája 2019.